(cat).(15).xat 2n.prim.(llengua).(aula activa) trimestral editado por Vicens vives