Yurushi eno michi : Ruwanda gyakusatsu kara sashite kuru hitosuji no hikari. is top selling of this month